Čelične konstrukcije

Čelične konstrukcije se sve više koriste u sistemu izgradnje objekata. Poslednjih nekoliko decenija i u Srbiji se dešavaju ozbiljnije promene u sistemu gradnje objekata. Ove promene naročito su izražene u gradnji poslovnih objekata, gde su sistemi montažne gradnje i čelične konstrukcije sve prisutniji. U svim većim gradovima Srbije moguće je videti objekte izgrađene u montažnom sistemu, koji su obloženi sendvič panelima, alubondom, strukturalnim i polustrukturalnim aluminijum-staklo fasadama i sl.

Postoji čitav niz razloga zašto se mnoge kompanije u svetu, ali i u Srbiji, pre opredeljuju za montažne čelične konstrukcije, nego za zidane objekte. Najvažniji razlozi su: 1. kraće vreme izgradnje - montažni objekti se brže grade, jer se veći deo priprema obavlja u radionicama, van gradilišta;2. montažni objekti se grade od elemenata sa finalnom prefabrikacijom, sa visokim stepenom finalizacije i kvaliteta 3. rastavljivost veza - veze između elemenata kod montažnih sistema su rastavljive, a ove objekte je moguće preseliti na drugu lokaciju 4. montažni objekti su jeftiniji, a troškovi održavanja su manji itd.

Montažno-demontažne čelične konstrukcije postale su prvi izbor za kompanije kojima je potreban brzo izgradiv, jeftin i prenosiv prostor za industrijsku proizvodnju. Čelični elementi demontažnih objekata na gradilište stižu u konačnom obliku, a naneta antikoroziva zaštita je konačna. Prilikom postavljanja ovog tipa čeličnih konstrukcija, nema dodatnog zavarivanja pod sumnjivim okolnostima i dodatne zaštite takvih veza na gradilištu. Čelični elementi u demontažnom sistemu spajaju se isključivo vijčanim vezama i pre podizanja na svoje mesto u konstrukciji dobijaju još jedan zaštitni premaz brzosušivom industrijskom bojom.

Proizvodnja, montaža, demontaža i održavanje čeličnih konstrukcija postali su ključna delatnost kojom se kompanija NK Vaga Sistem bavi. Radionica u kojoj rade naši visoko-kvalifikovani radnici, ima veoma zavidan kapacitet obrade čelika kako na dnevnom nivou, tako i na godišnjem nivou.