Usluge

Čelične konstrukcije i građevinska bravarija koje izrađuje NK Vaga Sistem rezultat su dugodišnjeg rada i iskustva stručnih i obrazovanih kadrova firme. Kompanija NK Vaga Sistem" je vrlo aktivna i u pružanju usluga i servisa koje su vezane za sledeće delatnosti i aktivosti

 • izrada i montaža čeličnih konstrukcija (čelične konstrukcije industrijskih objekata, čelične krovne konstrukcije, čelične konstrukcije hala, čelične konstrukcije hangara, čelične konstrukcije nadstrešnica, čelične konstrukcije benzinskih i gasnih stanica, čelične konstrukcije magacina, čelične konstrukcije skladišta, čelične konstrukcije poljoprivrednih objekata, čelične konstrukcije hladnjača i dr)
 • građevinska bravarija (ograda terasa, ograda stepeništa, gelendera, prozora, vrata, rešetki itd)
 • hale (izrada, montaža, održavanje i dr)
 • benzinske stanice (izrada čeličnih konstrukcija)
 • montažne čelične hale (izrada, montaža, održavanje, zaštita i dr)
 • nadstrešnice
 • kovana ograda
 • gasne stanice (izrada čeličnih konstrukcija)
 • hladnjače
 • magacini (izrada, montaža, održavanje i zaštita čeličnih konstrukcija)
 • skladišta (izrada, montaža, održavanje i zaštita čeličnih konstrukcija)